Skip to main content

Objektivna evaluacija modela koristi javno dostupne podatke meteoroloških mjerenja s postaja Državnog Hidrometeorološkog Zavoda i uspoređuje iste s rezultatima NWP modela za odgovarajuće termine i lokacije. Apsolutne vrijednosti odstupanja prognoze modela od izmjerenih podataka za svaki sat po svim dostupnim lokacijama se usrednjavaju i time se dobija srednja vrijednost greške modela za svaki sat. Greške se na opisani način računaju za tlak zraka sveden na morsku razinu, temperaturu zraka i relativnu vlažnost zraka na 2 metra, te brzinu vjetra na 10 metara visine. Izračunate greške se u konačnici plotiraju na graf. Podaci na kojima se računa greška se odnose na najbližu točku grida modela mjernoj postaji, te su izravno izvađeni iz grib formata, bez ikakve naknadne manipulacije/korekcije. Na grafu koji pokazuje promjenu srednje greške tijekom vremena primijenjena je rolling mean metoda izglađivanja s prozorom od 3 sata, zbog bolje čitljivosti grafa.

Ovakva analiza točnosti modela je dobra podloga za objektivno testiranje novih NWP modela u razvoju te modela-kandidata za nove verzije operativnih sustava, čime se osigurava konstantan napredak tijekom vremena u točnosti podataka naših simulacija.

Trenutačno su u redovnu evaluaciju uključena 3 operativna modela (ARW 10 i 3.5 km te NMM 0.025°) čiji su produkti dostupni na portalu, te dodatan ARW 3km app-vsr (very short range) koji se koristi kao dodatni "boost" za prvih 15-tak sati MeteoAdriatic mobilnoj aplikaciji te služi djelomično i kao testna platforma za evaluaciju novih WRF konfiguracija (bar, stacked) koje kandidiraju za operativni status.