Na jednom je grafu prikazan niz meteoroloških parametara i uspoređena srednja mjesečna vrijednost u aktualnoj i prethodnoj godini sa karakterističnom petorkom (box/kutijasti dijagram) po svakom parametru. Iz ovog pregleda je moguće brzo uočiti koji su meteorološki parametri značajnije odstupali od klimatološke normale u obrađenom mjesecu. Parametri su normalizirani, pa je tako na y osi prikazana relativna vrijednost meteorološkog parametra, pri čemu nula označava najnižu srednju mjesečnu vrijednost u bazi, a jedinica najvišu srednju mjesečnu vrijednost u bazi, za pojedini parametar. Dijagrami se temelje na srednjoj vrijednosti podataka za 20 urbanih lokacija u Hrvatskoj i bližoj okolici: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac, Slavonski Brod, Šibenik, Dubrovnik, Vis, Ljubljana, Sarajevo, Mostar, Beograd, Gospić, Delnice, Bari, Venecija i Graz.