U Meteoadriaticu, klimu naše regije proučavamo i pratimo njezine promjene tijekom vremena kroz naš projekt Climate Research Database (CRD) temeljen na modeliranju klime jugoistočne Europe WRF-ARW softverom. Za vas smo pripremili neke od produkata izrađenih pomoću podataka iz CRD. Produkti se osvježavaju u prvim danima svakog mjeseca, nakon završene simulacije prethodnog razdoblja. Većina prikazanih dijagrama odnosi se na regiju Hrvatske i uže okolice. Pritom su podaci usrednjeni na temelju vrijednosti vremenskih nizova za 20 urbanih lokacija u Hrvatskoj i bližoj okolici. Neki produkti odstupaju od tog pravila. Detalji svakog tipa dijagrama dokumentirani su na vrhu pojedine sekcije.

U CRD, podaci se dobijaju redovnom mjesečnom simulacijom klime regije pomoću WRF-ARW modela. Horizontalna mreža modela iznosi 10×10 kilometara, a računska jezgra je ARW 3.9.1.1. Za razliku od operativnih modela prognoze, simulacijski model je fiksno konfiguriran bez mogućnosti promjena, kako bi izračun svakog mjeseca bio potpuno usporediv s prethodnim simulacijama. Ulazni podaci u model su CFSv2.

Vama su trenutačno na raspolaganju sljedeći produkti statističke obrade podataka iz CRD: