U Meteoadriaticu, klimu naše regije proučavamo i pratimo njezine promjene tijekom vremena kroz naš projekt Climate Research Database temeljen na reanalizi klime jugoistočne Europe pomoću WRF modela. Za vas smo pripremili neke od produkata izrađenih pomoću podataka iz CRD. Produkti se osvježavaju u prvim danima svakog mjeseca, nakon završene reanalize prethodnog razdoblja. Većina prikazanih dijagrama odnosi se na regiju Hrvatske i uže okolice. Pritom su podaci usrednjeni na temelju vrijednosti vremenskih nizova za 21 urbanu lokaciju u Hrvatskoj i bližoj okolici. Neki produkti odstupaju od tog pravila. Detalji svakog tipa dijagrama dokumentirani su na vrhu pojedine sekcije.

U CRD, podaci se dobijaju redovnom mjesečnom reanalizom klime regije pomoću WRF modela. Horizontalna mreža modela reanalize iznosi 10×10 kilometara, a računska jezgra je ARW 3.9.1.1. Za razliku od operativnih modela prognoze, model reanalize je fiksno konfiguriran bez mogućnosti promjena, kako bi izračun svakog mjeseca bio potpuno usporediv s reanalizom prethodnih. Ulazni podaci u model su CFSv2.

Vama su trenutačno na raspolaganju sljedeći produkti statističke obrade podataka iz CRD: