Nakon inicijalne verzije MeteoAdriatic modela verzije 2024 koja je postala aktivna u prosincu 2023., tijekom proteklih dana modeli su ažurirani na verziju WRF-ARW jezgre 4.6. Za razliku od prethodne verzije, 4.5.1, ova donosi značajna poboljšanja u parametriziranju planetarnog graničnog sloja (PBL) u shemi MYNN-EDMF, kao i određena poboljšanja u land-surface shemi NOAH-MP. Ostale izmjene WRF koda između ove dvije verzije većinom nemaju utjecaja na naše modele uslijed konkretnih konfiguriranih parametrizacija.

Na novu verziju ažurirana su oba modela, naš standardni MeteoAdriatic-ARW kao i Ristićeva verzija s njegovom mikrofizičkom shemom. Svi konfiguracijski parametri modela kao i domene ostaju nepromijenjeni.