Posljednji mjesec proljeća nastavio je niz toplijih mjeseci od prosjeka. Anomalija temperature u regiji prema našoj numeričkoj simulaciji je iznosila +0,8°C. Dugoročni trend temperature u regiji trenutačno iznosi +0,4088 °C po dekadi, što je daljnji porast u odnosu na prošli mjesec kad je bio +0,4058 °C/dekadi te predstavlja daleko najveću anomaliju od početka naše simulacije (druga slika ispod). Aktualni dijagrami anomalije temperature za svibanj te dugoročni trend, prikazani su na slikama:

Na karti prostorne raspodjele temperaturne anomalije uočljivo je blago pozitivno odstupanje od prosjeka u značajnom dijelu područja izračuna, a najviše vrijednosti anomalije zabilježene su na sjeveru simulacijskog područja. Odstupanja oko prosjeka simulirana nad morskim područjem domene modela te Apeninima, većim dijelom Alpa i hranjim jugoistokom domene. Malo hladnije od prosjeka simulirano je zapadno od Sardinije.

Anomalije temperature u regiji u posljednja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Zamjetan je već dugi neprekinuti niz pozitivnih anomalija koji je započeo u lipnju prošle godine te sad traje punih 12 mjeseci, s kulminacijom odstupanja u veljači. Druga slika ispod pokazuje anomalije temperature svih mjeseci po godinama. Trenutačno se nalazimo u daleko najizraženijem višemjesečnom pozitivnom odstupanju temperature u usporedbi s prosjekom, unatoč blagom popuštanju tijekom svibnja.

Oborinski promatrano, analiza anomalije svibnja u regiji je pokazala blagi višak oborine za oko 9 mm u odnosu na prosjek:

Više oborine od prosjeka za svibanj simulirano je na sjeverozapadu kopnene regije (Slovenija, SZ Hrvatska, Slavonija), te u talijanskom području rijeke Po i Alpama, a također dijelovima Njemačke i Mađarske. Drugdje je model većinom pokazao deficit oborine u odnosu na prosjek, ponegdje i značajan kao npr. u Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i dijelu Srbije..

Anomalije mjesečnih oborina za regiju u globalu, za zadnja 24 mjeseca prikazane su na sljedećoj slici. Većih odstupanja nije bilo već dulje vrijeme, te se izmjenjuju malo vlažnija i malo sušnija razdoblja u odnosu na prosjek.

Standardni kutijasti dijagrami za svibanj 2024. sa petnaest standardno praćenih meteoroloških parametara, prikazani su na sljedećoj slici:

Iz priloženog dijagrama je uočljivo značajno odstupanje dijela praćenih elemenata. U pozitivnom smislu znatno su odstupale temperatura rosišta, nestabilnost zraka (MLCAPE), relativna vlažnost 700 hPa, i oboriva voda, a značajna negativno odstupanje je simulirano za brzinu vjetra na 10m. Svibanj je bio nešto manje ekstreman mjesec od mnogih u zadnjih godinu dana.

Ostale publicirane klimatološke podatke iz projekta možete pronaći u našoj stalnoj rubrici za praćenje klime, ili u podacima CRD.