Automatski produkt procjene konvektivne aktivnosti CWI od danas je ažuriran na verziju 2024. Izračun ovog indeksa temelji se na informacijama sakupljenih iz niza znanstvenih publikacija autora koji izučavaju konvektivne nepogode na području Europe. Izmjene u ovoj verziji produkta uključuju nekoliko točaka:

  1. U izračun indeksa je dodana metodologija još jednog recentnog znanstvenog rada (Westermayer i sur., 2016), točnije kombinacija CAPE i srednje relativne vlažnosti između 850 i 500 hPa; vidjeti za detalje https://doi.org/10.1127/metz/2016/0754
  2. Umjesto dosadašnjeg izračuna najveće 24-satne vrijednosti indeksa u periodu 00-00 UTC, on je promijenjen na period 06-06 UTC kako bi bio u skladu s uobičajenom europskom meteorološkom praksom (ESSL, Estofex, itd.)
  3. Izvšeno je novo fino podešavanje nivoa kako bi indeks bio više nego ranije u korelaciji s automatiziranim ESSL produktima
  4. Niz sitnih izmjena u logici računanja indeksa
  5. Uslijed promjene pod točkom 2, Ristićev model sad nema dovoljno dug prognostički period za pokrivanje cijelog novog 24-satnog razdoblja za jutarnji run, pa je stoga izračun ovog produkta do daljnjeg potpuno maknut s tog modela i ostavljen je samo za naš glavni visokorezolucijski model.

Za sad je zadržan izračun i starom metodologijom te su publicirana oba CWI produkta. Možete ih pronaći na web sučelju MeteoAdriatic ARW modela, u izborniku produkata za stari produkt [CWI max | 24] te novi produkt [CWI (v2) max | 24].