Na slikama su pomoću box (kutijastih) dijagrama prikazani statistički pokazatelji srednjih mjesečnih vrijednosti istih parametara. Za svaki mjesec je prikazana i srednja vrijednost iz zadnje godine (vidi legendu na dijagramu) te je iz njezinog položaja jasno uočljiv njezin odnos prema podacima iz cijelog niza podataka za konkretan mjesec u godini. Podaci su izračunati na temelju srednje vrijednosti za 20 urbanih lokacija u Hrvatskoj i bližoj okolici: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac, Slavonski Brod, Šibenik, Dubrovnik, Vis, Ljubljana, Sarajevo, Mostar, Beograd, Gospić, Delnice, Bari, Venecija i Graz.