Prvi u seriji videa koja se odnosi na prognoziranje vremena pomoću podataka numeričkih modela atmosfere. U ovom uvodnom videu opisuju se temeljni principi rada numeričkih modela atmosfere, pojmovi poput domene i grida modela, horizontalne rezolucije i vertikalnih nivoa, ukratko su navedene temeljne razlike između niskorezolucijskih i visokorezolucijskih modela, te način izračuna atmosferskih varijabli u ćelijama grida modela tokom vremena. Na kraju su ukratko pojašnjeni osnovni grafički produkti kojima se prikazuju rezultati modela na krajnjem korisniku razumljiv način.