Na grafičkim prikazima su plotirane mjesečne anomalije u regiji za 15 meteoroloških parametara. Za svaki parametar prvi dijagram prikazuje sve mjesečne anomalije od siječnja 1979. do kraja simuliaranog perioda. Drugi dijagram prikazuje identične podatke ali je x os ograničena na posljednja 24 mjeseca. Pritom su vremenska razdoblja na dijagramu, vertikalnim linijama logički grupirana u tromjesečja koja odgovaraju klimatološkim godišnjim dobima. Sve prikazane anomalije odnose se srednju vrijednost podataka od 20 točaka koje odgovaraju odabranim urbanim lokacijama u regiji: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac, Slavonski Brod, Šibenik, Dubrovnik, Vis, Ljubljana, Sarajevo, Mostar, Beograd, Gospić, Delnice, Bari, Venecija i Graz. Sve pozitivne anomalije su prikazane crvenom bojom, a negativne plavom.