Na kartama su prikazana odstupanja praćenih parametara u odnosu na prosjek simuliranog cijelog perioda (1979-2022).