Recimo da imate vrlo veliki broj direktorija i u njima velik broj datoteka. Vi želite, npr. izbrisati sve pdf datoteke iz svih direktorija. Ništa lakše!

find /staza/do/top/direktorija -name ‘*.pdf’ | xargs rm

Job done 😉