Select Page

Oznaka: astrofotografija

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   09 h 05 min
WRF-NMM (Hrvatska):   05 h 02 min
WRF-NMM (J.Europa):   04 h 51 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca