Select Page

Oznaka: astrofotografija

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   08 h 29 min

WRF-NMM (Hrvatska):   04 h 02 min

WRF-NMM (J.Europa):   03 h 57 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca