Select Page

Oznaka: astrofotografija

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   03 h 58 min

WRF-NMM (Hrvatska):   00 h 13 min

WRF-NMM (J.Europa):   00 h 09 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca