Select Page

Oznaka: klimatske promjene

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   01 h 54 min
WRF-NMM (Hrvatska):   09 h 54 min
WRF-NMM (J.Europa):   09 h 42 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca