Select Page

Oznaka: meteogrami

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   02 h 45 min
WRF-NMM (Hrvatska):   10 h 45 min
WRF-NMM (J.Europa):   10 h 39 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca