Dijagrami prikazuju trendove sezonalne dekompozicije vremenskih nizova umanjene za prosječnu vrijednost cijelog niza (u cilju centriranja trenda oko nule). Drugim riječima, prikazani su trendovi anomalije pojedinih klimatskih parametara na području regije Hrvatske i okolice za cijelo simulirano razdoblje od 1979. godine. Siva isprekidana linija naznačava linearni trend vremenskog niza, a brojka pri vrhu dijagrama nagib trenda, tj. 10-godišnju promjenu srednje vrijednosti promatranog parametra. Sezonalna dekompozicija je izračunata na temelju srednje vrijednosti podataka 20 urbanih lokacija u Hrvatskoj i bližoj okolici: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac, Slavonski Brod, Šibenik, Dubrovnik, Vis, Ljubljana, Sarajevo, Mostar, Beograd, Gospić, Delnice, Bari, Venecija i Graz.