Na dijagramima su prikazane srednje mjesečne vrijednosti za posljednji obrađen mjesec i usporedba s istim kalendarskim razdobljem ostalih godina. Zadnji desni stupac se odnosi na posljednji analizirani mjesec. Na vrhu desno je naznačena anomalija zadnjeg mjeseca u odnosu na prosjek. Crna puna vodoravna linija prikazuje prosječnu vrijednost za taj kalendarski mjesec a crna isprekidana prikazuje vrijednost mjeseca za zadnju godinu (udaljenost ove dvije linije odgovara anomaliji). Srednje mjesečne vrijednosti su izračunate na temelju prosjeka podataka 20 urbanih lokacija u Hrvatskoj i bližoj okolici: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac, Slavonski Brod, Šibenik, Dubrovnik, Vis, Ljubljana, Sarajevo, Mostar, Beograd, Gospić, Delnice, Bari, Venecija i Graz.