Select Page

Kategorija: MeteoAdriatic

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   10 h 08 min
WRF-NMM (Hrvatska):   03 h 32 min
WRF-NMM (J.Europa):   07 h 55 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca