Select Page

Kategorija: MeteoAdriatic

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   01 h 37 min

WRF-NMM (Hrvatska):   09 h 36 min

WRF-NMM (J.Europa):   09 h 31 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca