Select Page

Kategorija: MeteoAdriatic

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   07 h 36 min
WRF-NMM (Hrvatska):   03 h 14 min
WRF-NMM (J.Europa):   03 h 02 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca