Select Page

Kategorija: MeteoAdriatic

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   04 h 12 min
WRF-NMM (Hrvatska):   11 h 47 min
WRF-NMM (J.Europa):   11 h 37 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca