Select Page

Kategorija: … u zdrav mozak

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   00 h 46 min

WRF-NMM (Hrvatska):   08 h 46 min
WRF-NMM (J.Europa):   08 h 34 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca