Jutros na Jadranu puše prilično netipična bura. Uobičajen obrazac bure podrazumijeva tzv. katabatički vjetar koji se spušta niz zavjetrinu planine nakon što zračna struja pređe preko njezinog vrha. Nakon što se zračna struja pri vrhu planine slomi prema tlu, bura se prelaskom preko vrhova Velebita i drugih primorskih planina u pravilu spušta niz morsku padinu i upravo u tom području postiže najveće brzine koje mogu biti i dvostruko veće u odnosu na brzinu zračne struje koja prelazi preko prepreke. Fizikalno govoreći, u tom procesu dolazi do pretvorbe veće količine potencijalne u kinetičku energiju. Nakon spuštanja u pravilu dolazi do tzv. hidrauličkog skoka u toku zračne struje, pri čemu dolazi do suprotne pretvorbe – kinetičke energije u potencijalnu, i stoga u daljnjem tijeku struje više ne vidimo brzine kakve smo imali u području silaznog strujanja.

Tipična shema strujanja zraka preko Velebita pri buri
Tipična raspodjela brzina vjetra pri buri – zbog hidrauličkog skoka, područja niz vjetar udaljenija od Velebita imaju znatno manje brzine vjetra nego sama padina Velebita i usko podvelebitsko područje (Velebitski kanal, Pag).

Ovakav obrazac bure nastaje kad je tzv. Froudeov broj (Froude number) otprilike jednak 1. Ovaj broj opisuje omjer kinetičke i potencijalne energije:

    \[Froudeov \: broj = \frac{kineticka \: energija \: (brzina \: vjetra))}{potencijalna \: energija \: (stabilnost \cdot visina))}\]

Međutim, ako je Froudeov broj mnogo veći od 1, valne duljine zavjetrinskih valova postaju znatno veće, a dolazi i do izostanka hidrauličkog skoka. Iz gornje jednadžbe je izvjesno da će se to dogoditi onda kad je kinetička energija zračne struje mnogo veća od potencijalne, tj. onda kad je ili brzina struje velika, ili kad je stabilnost sloja zraka mala, za danu visinu prepreke.

Shematska usporedba zračne struje za slučajeve kad je Froudeov broj oko 1 (b) i kad je mnogo veći od 1 (c). Izvor slike: Roland Stull, Practical Meteorology

Neposredno iza Velebita, gdje se pri “normalnoj” buri mjere najveće brzine vjetra, u situaciji kad je Froudeov broj mnogo veći od 1 vlada zavjetrina uz vrlo male brzine vjetra, a osjetno veće brzine su na većim udaljenostima od planine koje su u “normalnoj” buri od orkanskih brzina zaštićene hidrauličkim skokom.

Primjer za to je raspored brzina vjetra jutros, kako je prikazano na karti našeg modela i verificirano DHMZ mjerenjima u Prizni i Zadru:

Neuobičajen raspored brzina bure kad Velebit stvara zavjetrinu, a najveće brzine se bilježe na otvorenom moru Jadrana

Na gornje dvije slike koje pokazuju usporedbu izmjerene brzine i smjera vjetra na postajama Prizna i Zadar, vidljiv je prijelaz iz uobičajenog obrasca bure u ovaj manje učestali tip, negdje u jutarnjim satima 22.3., kad je brzina bure u Zadru postala veća od brzine u Prizni.