Prognostički dio Meteoadriatic portala dobio je mogućnost izrade meteograma i skew-t dijagrama za proizvoljne lokacije bilo gdje u domeni Crometeo WRF-ARW modela rezolucije 4 kilometra. Meteograme možete kreirati na ovom, a termodinamičke skew-t dijagrame na ovom linku. Klikanjem na google maps karti (naravno uz mogućnost zumiranja na preciznu proizvoljnu lokaciju) postavit ćete lokaciju za izradu meteograma odnosno skew-t dijagrama i poslati zahtjev serveru koji će kreirati produkt i vratiti ga vašem web browseru.

Ostavili smo mogućnost kreiranja produkata i automatski pomoću skripti, kako bi takve meteograme ili skew-t dijagrame mogli downloadati na vaš web. Ovdje vam dajemo primjer jedne takve jednostavne skripte kojom možete zahtijevati od servera izradu produkta i zatim downloadati izrađenu grafiku. Slijede osnovne upute.

Primjer skripte za skew-t djagram, za zemljopisnu širinu 45.112°N, dužinu 15.112°E te za tri različita termina (sati) nakon starta modela, 12, 13 i 14. Prva wget naredba u bloku radi request serveru za izradu grafike, a druga ju skida na vaš server:

#!/bin/bash

wget -qO- “http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/return.php?lat=45.112&lon=15.112&hh=12” &>/dev/null
wget http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/output/45.112-15.112-12.png

wget -qO- “http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/return.php?lat=45.112&lon=15.112&hh=13” &>/dev/null
wget http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/output/45.112-15.112-13.png

wget -qO- “http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/return.php?lat=45.112&lon=15.112&hh=14” &>/dev/null
wget http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/output/45.112-15.112-14.png

Ovo možemo napisati i mnogo ljepše, koristeći varijable i petlje:

#!/bin/bash

for i in `seq 12 14`; do
wget -qO- “http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/return.php?lat=45.112&lon=15.112&hh=$i” &>/dev/null
wget “http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/output/45.112-15.112-$i.png”
done

Ili još ljepše:

#!/bin/bash

lat=45.112
lon=15.112
start=12
end=14

for i in `seq $start $end`; do
wget -qO- “http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/return.php?lat=$lat&lon=$lon&hh=$i” &>/dev/null
wget “http://gamma.meteoadriatic.net/skewts/output/$lat-$lon-$i.png”
done

 

Za slučaj meteograma, request linija nema hh varijablu. Primjer:

#!/bin/bash

lat=45.112
lon=15.112

wget -qO- “http://gamma.meteoadriatic.net/meteograms/return.php?lat=$lat&lon=$lon” &>/dev/null
wget “http://gamma.meteoadriatic.net/meteograms/output/$lat-$lon.png”

Preuzete meteograme i skew-t dijagrame smijete koristiti bez ograničenja na vašim web stranicama. Ukoliko je moguće, cijenili bi ako postavite povratni link na meteoadriatic.net. Sretno!