Sadnja povrća na balkonu u kontejnerima moguća je i u gradu. Uz malo planiranja i istraživanja mogućnosti te odabira najpovoljnijih biljaka s obzirom na položajna i klimatska obilježja lokacije kao što su broj sunčanih sati, temperatura zraka, provjetrenost itd, moguće je stvoriti lijepo prirodno okruženje a usput i zadovoljiti dobar dio prehrambenih potreba za povrćem. Na ljeto 2020. su kod mene lijepo rasli krastavci (kukumari) i rajčice (pomidori).