U trećem nastavku serije o meteogramima u Pythonu, naučite:

– Kako izravnim pozivanjem matplotlib biblioteke kreirati subplotove

– Kako definirati parametre poput broja ili razmještaja subplotova, te njihovih pojedinačnih elemenata (boja, vrsta linije, naslovi, legende…)

– Kako spremiti kreiran meteogram na disk

plot