Kao ruter za ADSL ne koristim kutijice koje daju Internet provideri već linux PC zbog fleksibilnosti, sigurnosti, kontrole i korištenja naprednih alata poput squid-a, QoS-a i sl. Na ruteru imam ntpd servis koji sinhronizira sistemski sat sa network time serverom. No, ukoliko to radi preko interfejsa s dinamičkom IP adresom (kakve su ADSL ppp konekcije), dolazi do malog problema s bespotrebnim punjenjem sistemskog loga. Barem je to tako na Centos (5.5) x86 operativnom sustavu. Evo o čemu je riječ i kako doskočiti problemu. Izvadak iz /var/log/messages:

Jun 29 09:11:42 gateway ntpd[1712]: sendto(x.x.x.x) (fd=24): Invalid argument
Jun 29 09:12:48 gateway ntpd[1712]: sendto(x.x.x.x) (fd=24): Invalid argument
Jun 29 09:13:54 gateway ntpd[1712]: sendto(x.x.x.x) (fd=24): Invalid argument
Jun 29 09:15:00 gateway ntpd[1712]: sendto(x.x.x.x) (fd=24): Invalid argument
Jun 29 09:16:06 gateway ntpd[1712]: sendto(x.x.x.x) (fd=24): Invalid argument

Problem je moguće riješiti tako da se servis ntpd restarta svaki put nakon promjene dinamičke IP adrese (tj. svaki put kad vas operater prespoji i dodijeli vam novu adresu). To ćete najlakše uraditi tako da editirate file /etc/ppp/ip-up.local i u njemu dodate liniju za restart ntpd servisa:

nano -w /etc/ppp/ip-up.local

service ntpd restart

Nakon toga preostalo vam je još samo restartati mrežne servise:

service network restart

I nakon par minuta provjera sistemskog loga trebala bi pokazati da više nema problema s ntpd-om.