Pred vama je izračun mogućeg kretanja globalne temperature donje troposfere do 2035. godine, dobiven korištenjem autoregresijskog modela na opaženim podacima UAH vremenskog niza. Važno je napomenuti da je izračun strogo zabavnog karaktera i nema znanstvenu vrijednost. To je stoga jer se izračun temelji isključivo na karakteristikama vremenskog niza opaženih podataka koji ne moraju imati nikakve veze s budućim promjenama temperature na planeti. Naime, buduće promjene globalnih uvjeta, uključujući sva forsiranja globalne klime te povratne veze sustava ne moraju oslikavati dosadašnje uvjete od 1979. do danas koji su definirali kretanje globalne temperature u razdoblju za koje imamo mjerenja.

No u slučaju da se ništa bitno ne promijeni po pitanju forsiranja globalne klime, tj. promjene forsiranja i promjene povratnih veza sustava ostanu slične kao u prethodnom razdoblju, autoregresijski model bi u teoriji mogao imati donekle realističnu prognozu kretanja posljedične promjene temperature. Sličan autoregresijski model autor je već koristio u recenziranom radu za prognozu budućeg kretanja određene pojave. Svejedno i dalje naglašavamo, da iako je metoda u načelu znanstveno prihvatljiva, uslijed ogromnog broja nepoznatih varijabli u budućnosti ona ima bitna ograničenja u realnoj primjeni.

Izračun smo započeli korištenjem UAH vremenskog niza podataka o globalnoj temperaturi donje troposfere. Vremenski niz sadrži mjesečne podatke o anomalji u odnosu na referentni period 1991.-2020.. Vremenski niz moguće je dobaviti na ovoj adresi, a standardna obrada kakvu radimo svakog mjeseca na portalu izgleda ovako:

Sljedeći korak je primjena fast fourier transformacije kako bi se odredilo postoji li periodičnost u kretanju podataka. Doista, analiza je pokazala da postoji signal, ali relativno slab, s periodom od oko 42 mjeseca. Takva periodičnost promjene globalne temperature mogla bi biti posljedica srednjeg perioda izmjene El Nino/La Nina faza. Graf FFT analize vremenskog niza, nakon konverzije frekvencije u period (mjeseci) izgleda kao na slici ispod. Lagani pik oko broja 42 ukazuje na periodične promjene temperature s toliko dugim vremenom izmjene…

S obzirom na taj rezultat, za daljnju analizu regresije smo upotrijebili statistički, autoregresijski model SARIMAX. Nakon traženja optimalnih parametara modela, došlo se je do sljedeće radne formuiacije: SARIMAX(1,0,2)(1,2,1)42.

Konačno, rezultat predikcije modela budućeg kretanja mjesečnih anomalija, do 2035. izgleda kao na slici ispod. Crvena linija je rezultat prognoze tako definiranog modela za pojedini mjesec, a crveno sjenčano područje prikazuje interval pouzdanosti prognoze odd 95%. Dodatno su produžene linije aktualnog linearnog trenda te polinoma 2. i 3. stupnja do kraja prognoziranog razdoblja.

Iz grafički priloženih rezultata predikcije vidljivo je periodično osciliranje modela sa zadanim periodom od 42 mjeseca koji kako smo rekli može biti posljedica izmjene El Nino faza. Koliko je ova predikcija ovako jednostavnog statističkog modela realna, na kraju ostavljamo vama na prosudbu.

Statistička validacija modela pomoću reziduala i drugih standardnih dijagnostičkih pokazatelja govori da izabran model relativno dobro opisuje dosadašnje kretanje temperature (reziduali uniformno distribuirani oko nule…):

Prema rezultatima modela, do 2030. godine možemo očekivati porast globalne anomalije temperature, u prosjeku do oko +0,5°C u odnosu na aktualno korišten referentni interval (1991.-2020.), a do 2035. taj porast bi mogao ići i nešto više od pola stupnja. Ipak, i dalje je očekivati oscilacije temperature s periodom od par godina, sa izmjenama El Nino i La Nina faza. Ovu (isključivo zabavnu) predikciju modela ćemo ažurirati s vremena na vrijeme novim izračunima.