Godina tuče u Europi: 2023.

S klimatskim promjenama naše regije kao i šire, Europe, uvjeti za nastanak konvektivnih tučonosnih...

Read More