Select Page

Oznaka: crometeo

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   10 h 43 min
WRF-NMM (Hrvatska):   06 h 40 min
WRF-NMM (J.Europa):   06 h 29 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca