Pseudoznanost u znanstvenoj literaturi: M. Herndon

Premda je znanstvena literatura u najvećem broju slučajeva publicirana u najboljoj namjeri,...

Read More