Select Page

Oznaka: jupyter lab

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   21 h 45 min

WRF-NMM (Hrvatska):   06 h 05 min

WRF-NMM (J.Europa):   05 h 58 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca