Select Page

Oznaka: jupyter lab

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   06 h 43 min

WRF-NMM (Hrvatska):   02 h 11 min

WRF-NMM (J.Europa):   02 h 09 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca