Select Page

Oznaka: jutarnji list

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   08 h 41 min

WRF-NMM (Hrvatska):   04 h 09 min

WRF-NMM (J.Europa):   04 h 07 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca