Kelvin–Helmholtz naoblaka nad kanjonom Zrmanje

Kad u fluidu postoji razlika u brzini strujanja po vertikalnim slojevima, na njihovoj granici...

Read More