Simulirana maksimalna radarska reflektivnost u regiji, 1979.-2021.

Donosimo pregled rezultata kratke analize simulirane radarske reflektivnosti u regiji prema našoj reanalizi klime WRF modelom. Projekt Research Database naravno traje i dalje i sad već sadrži 43 pune godine podataka. Radzoblje od 1.1.1979. do 31.12.2021. reanalizirano je u potpunosti WRF modelom rezolucije 10 kilometara.

Read More