Model međuzavisnosti koncentracije CO2 u atmosferi i globalne anomalije temperature zraka

Rad u tijeku. Zadnja verzija rada zajedno s python kodom nalazi se na linku.

Read More