Rad u tijeku. Zadnja verzija rada zajedno s python kodom nalazi se na linku.