Select Page

Oznaka: matplotlib

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   10 h 04 min
WRF-NMM (Hrvatska):   06 h 01 min
WRF-NMM (J.Europa):   05 h 50 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca