Select Page

Oznaka: matplotlib

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   03 h 05 min

WRF-NMM (Hrvatska):   10 h 50 min

WRF-NMM (J.Europa):   10 h 46 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca