Select Page

Oznaka: matplotlib

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   00 h 06 min

WRF-NMM (Hrvatska):   07 h 12 min

WRF-NMM (J.Europa):   07 h 05 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca