Select Page

Oznaka: numerička reanaliza

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   09 h 15 min
WRF-NMM (Hrvatska):   05 h 12 min
WRF-NMM (J.Europa):   05 h 01 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca