Select Page

Oznaka: numerička reanaliza

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   22 h 08 min

WRF-NMM (Hrvatska):   06 h 28 min

WRF-NMM (J.Europa):   06 h 21 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca