Usporedba temperatura tijekom proljeća 2020. i 2021. u regiji

Koristeći podatke iz CRD baze, dobivene modeliranjem klime u regiji pomoću WRF modela, usporedili smo srednje dnevne temperature za neke lokacije u regiji, po danima za 2020. i 2021. godinu, u periodu od 1. ožujka do 1. lipnja…

Read More