Koristeći podatke iz CRD baze, dobivene modeliranjem klime u regiji pomoću WRF modela, usporedili smo srednje dnevne temperature za neke lokacije u regiji, po danima za 2020. i 2021. godinu, u periodu od 1. ožujka do 1. lipnja. Pokazuje se da je u većini dana temperatura tijekom 2021. bila osjetno niža nego temperatura odgovarajućeg datuma tijekom 2020., a osobito u travnju kad je gotovo cijeli mjesec posvuda u regiji bio hladniji ove godine u usporedbi s istim datumom lani. Donosimo vam grafičku uspredbu temperatura za odabrane lokacije.