Prognoza globalne temperature autoregresijskim modelom

Pred vama je izračun mogućeg kretanja globalne temperature donje troposfere do 2035. godine,...

Read More