Select Page

Oznaka: skandinavski blok

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   21 h 53 min

WRF-NMM (Hrvatska):   06 h 13 min

WRF-NMM (J.Europa):   06 h 06 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca