Select Page

Oznaka: skandinavski blok

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   05 h 45 min

WRF-NMM (Hrvatska):   01 h 28 min

WRF-NMM (J.Europa):   01 h 22 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca