Vraćeni skew-t dijagrami WRF modela na portal

Nakon što smo popravili google maps sučelje za odabir lokacije za izradu skew-t dijagrama, vratili smo alat na novi portal te ga odsad možete koristiti identično kao i na starom portalu. Linkovi za pristup sučelju se nalaze na naslovnici u izborniku Numerički kantun.

Read More