Ekstremna kiša na kraju klimatološkog proljeća

Kraj svibnja označava i kraj klimatološkog proljeća, pa s 1. lipnja ulazimo u klimatološko ljeto...

Read More