Select Page

Oznaka: tropski ciklon

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   02 h 38 min

WRF-NMM (Hrvatska):   10 h 23 min

WRF-NMM (J.Europa):   10 h 19 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca