Select Page

Oznaka: tropski ciklon

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   09 h 41 min
WRF-NMM (Hrvatska):   05 h 38 min
WRF-NMM (J.Europa):   05 h 27 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca