Najveći svjetski zagađivači i pokretači klimatskih promjena: Američka vojska ili potrošači mesa?

Egzotični znanstveni radovi kakvi se teško mogu naći preneseni u medijima ponekad zagrebu malo...

Read More