Select Page

Oznaka: web server

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   09 h 14 min

WRF-NMM (Hrvatska):   04 h 47 min

WRF-NMM (J.Europa):   04 h 42 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca