Select Page

Oznaka: wrf evaluation

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   05 h 42 min

WRF-NMM (Hrvatska):   01 h 57 min

WRF-NMM (J.Europa):   01 h 53 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca