1way vs 2way nesting

Sažetak:

Uspoređeni su rezultati simulacija WRF modelom u cilju određivanja potencijalnog poboljšanja točnosti izračuna u vanjskoj domeni kad je uključena povratna veza iz ugniježdene domene (2-way nesting). Odrađene su simulacije za 10 slučajno odabranih slučajeva nad područjem Hrvatske i okolne regije, s isključenom (1-way) i uključenom (2-way) povratnom vezom gniježdene domene. Rezultati simulacije su verificirani izravnim mjerenjima sa 82 mjerne postaje. Rezultati istraživanja pokazuju značajno poboljšanje točnosti u vanjskoj domeni kad je uljučena povratna veza iz ugniježdene domene.

Cijeli tekst je na engleskom jeziku u PDF formatu i može se preuzeti s linka na dnu.

 

Abstract:

The goal of this evaluation was to determine how much possible improvement in parent domain model accuracy can be expected if nested domain is run with enabled feedback to parent domain (2-way nesting). 10 real scenario cases over Croatian area were randomly selected and trials has been performed with feedback disabled (1-way) and feedback enabled (2-way) nesting. Model data has been evaluated against direct observations from 82 surface stations. The results show significant improvement in data accuracy when feedback is enabled.

Whole text can be downloaded in PDF format from the link at the bottom:

Download paper