We have published very short paper about our efforts to improve scale-aware convection parametrization schemes in WRF, in particular KIAPS SAS scheme. The paper can be downloaded here.

Objavili smo vrlo kratki rad koji se bavi našim nastojanjima da poboljšamo ponašanje scale-aware kumulus parametrizacijskih shema u WRF-u, na primjeru KIAPS SAS sheme. Rad se može preuzeti ovdje (engleski jezik).