Tijekom veljače izradili smo istraživanje točnosti simulacije svih kombinacija shema za PBL i površinski sloj, dostupnih u verziji WRF modela 4.2.2. U istraživanje je bilo uključeno ukupno 29 kombinacija, od čega dvije nisu uspješno odrađivale simulacije (QNSE i TEMF sheme) te su izbačene iz istraživanja. Pomoću preostalih 27 kombinacija shema simulirano je ukupno 14 48-satnih perioda različitih meteoroloških situacija nad našom regijom i zatim su rezultati svih simulacija verificirani sa svim DHMZ satnim mjerenjima dostupnima u tim periodima, na svim mjernim postajama. Tako dobiveni podaci su statistički obrađeni te su izračunate vrijednosti srednje apsolutne greške (mean absolute error – MAE) za temperaturu, relativnu vlažnost, brzinu vjetra i tlak zraka. Dodatni parametar za evaluaciju rezultata bio je vremensko trajanje simulacije pojedine kombinacije. Naposljetku su sve kombinacije rangirane po uspješnosti predviđanja pojedinih parametara…

Iz velikog broja rezultata izdvajamo ukupni poredak svih kombinacija bez uključene evaluacije trajanja simulacije, odnosno, u ovom poretku je uključena samo točnost simulacije meteoroloških parametara bez obzira na računske performanse integracije. Prikazani rezultati su na slici (manje je bolje):

Iz slike je vidljivo da kombinacija (7, 91) ima najbolji rezultat, koji predstavlja zbroj mjesta poredaka po točnosti predviđanja temperature, relativne vlažnosti, brzine vjetra i tlaka zraka. Prvi broj (u ovom slučaju 7) označava konfiguracijsku postavku u WRF namelist.input koja se odnosi na PBL shemu, a drugi broj (u ovom slučaju 91) predstavlja postavku za parametrizacijsku shemu površinskog sloja. PBL 7 je Asymmetric Convection Model 2 Scheme (ACM2), dok je shema površinskog sloja 91, MM5 Similarity Scheme. Detalje istraživanja ćemo publicirati naknadno.

S obzirom na rezultate, pogađate, u operativnom MeteoAdriatic ARW modelu od 2. ožujka 2021., 00z run, konfigurirali smo “pobjedničku” konfiguraciju, čime smo zamijenili dosadašnju kombinaciju (1, 1 – Yonsei University Scheme + Revised MM5 Scheme). Nadajmo se da će novopostavljene parametrizacije PBL i površinskog sloja u MeteoAdriatic ARW dati još bolje simulacije i predviđanja meteoroloških situacija tijekom proljeća i ljeta nego je to dosad bio slučaj. MeteoAdriatic ARW se tako i dalje nastavlja intenzivno poboljšavati, a sigurni smo da se i sami možete uvjeriti u sve bolju i bolju kvalitetu prognostičkih materijala iz tog modela.

Reference:

Pleim, Jonathan E., 2007: A Combined Local and Nonlocal Closure Model for the Atmospheric Boundary Layer. Part I: Model Description and Testing. J. Appl. Meteor. Climatol., 46, 1383–1395.