Select Page

Kategorija: Video

STAROST IZRAČUNA MODELA

WRF-ARW (Hrvatska):   08 h 18 min

WRF-NMM (Hrvatska):   03 h 46 min

WRF-NMM (J.Europa):   03 h 44 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca