Select Page

Kategorija: Video

Starost izračuna modela

WRF-ARW (Hrvatska):   11 h 01 min
WRF-NMM (Hrvatska):   04 h 25 min
WRF-NMM (J.Europa):   08 h 48 min

Ukupne oborine u 3 dana

Ukupan snijeg u 3 dana

Sažetak reanalize mjeseca

Sažetak reanalize mjeseca